Tablet Dissolution (7 products)

Máy Thử Độ Hoà Tan 14 Cốc PTWS 1420
Tuân thủ dược điển:    USP <711/724>, EP <2.9.3/4>, BP, DAB và JP <15>
Model:                           PTWS 1420
Hãng sản xuất:             Pharmatest - Đức
Nước sản xuất:            Đức.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 
0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
TABLET DISSOLUTION TESTING INSTRUMENT PTWS D620
Analytical techniques:    USP <711/724> and EP <2.9.3 / 4>
Model:                               PTWS D620
Manufacture:                    Pharmatest- Germany
Made in:                            Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
FULLY AUTOMATED TABLET DISSOLUTION TESTING SYSTEM
Application:           Dissolution testing system.
Model:                    ADS-L 820
Manufacture:         Pharmatest - GERMANY
Made in:                 GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET DISSOLUTION TESTING INSTRUMENT PTWS 1220
Analytical techniques:     USP <711/724> and EP <2.9.3 / 4> 
Model:                                PTWS 1220
Manufature:                       Pharmatest- Germany
Made in:                             Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

 
Low-Head Tablet Dissolution Test Apparatus PT-DT70
Model:               PT-DT70
Manufacture:    Pharmatest- Germany
Made in:            Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
6-Station Tablet Dissolution Testing Instrument PTWS 100D

Model:              PTWS 100D
Manufacture:   Pharmatest- Germany
Made in:           Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

USP/EP Tablet Dissolution Testing Instrument PTWS 610

Model:              PTWS 620
Manufacture:   Pharmatest- Germany 
Made in:           Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Supplier

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


NEWS

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second