Pharma (41 products)

Máy Thử Độ Hoà Tan 14 Cốc PTWS 1420
Tuân thủ dược điển:    USP <711/724>, EP <2.9.3/4>, BP, DAB và JP <15>
Model:                           PTWS 1420
Hãng sản xuất:             Pharmatest - Đức
Nước sản xuất:            Đức.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 
0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy So Màu Quang Phổ Hunterlab Vista
Ứng dụng:                   Dược phẩm, hóa học, thực phẩm, dệt sợi...
Model:                          Vista
Hãng sản xuất:            Hunterlab
Nước sản xuất:           Mỹ.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 
0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy So Màu Quang Phổ ColorFlex EZ
Ứng dụng:                   Dược phẩm, hóa học, thực phẩm, dệt sợi...
Model:                          ColorFlex EZ
Hãng sản xuất:            Hunterlab
Nước sản xuất:           Mỹ.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy So Màu Quang Phổ UltraScan PRO
Ứng dụng:                   Dược phẩm, hóa học, thực phẩm, dệt sợi...
Model:                          UltraScan PRO
Hãng sản xuất:            Hunterlab
Nước sản xuất:           Mỹ.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy So Màu Quang Phổ HunterLab Aeros
Ứng dụng:                   Dược phẩm, hóa học, thực phẩm, dệt sợi...
Model:                          Aeros
Hãng sản xuất:            Hunterlab
Nước sản xuất:           Mỹ.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy So Màu Hunterlab Agera
Ứng dụng:                   Dược phẩm, hóa học, thực phẩm, dệt sợi...
Model:                          Agera
Hãng sản xuất:            Hunterlab
Nước sản xuất:           Mỹ.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Rapid NMR Fat Analyzer Oracle
Applications:                   Compositional Analysis
Model:                              Oracle
Manufacture:                   CEM
Made in:                           USA


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Automated Extraction System EDGE
Applications:                   Sample preparation
Model:                              EDGE
Manufacture:                   CEM
Made in:                           USA


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Microwave Synthesizer Discover SP
Applications:                   Chemical Synthesis
Model:                              Discover SP
Manufacture:                   CEM
Made in:                           USA


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Microwave and Infrared Moisture Analyzer Smart 6
Applications:                   Compositional Analysis
Model:                              Smart 6
Manufacture:                   CEM
Made in:                           USA


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Microwave Digestion System Mars 6

Applications:                   Sample preparation
Model:                              Mars 6
Manufacture:                   CEM
Made in:                           USA


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

BT Integra-Pack Package Test System
Applications:                   Package Burst Testing, Creep, Creep-to-Failure and Leak Integrity Tests​
Model:                              BT Integra-Pack
Manufacture:                   Systech illinois


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET DISSOLUTION TESTING INSTRUMENT PTWS D620
Analytical techniques:    USP <711/724> and EP <2.9.3 / 4>
Model:                               PTWS D620
Manufacture:                    Pharmatest- Germany
Made in:                            Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL TABLET HARDNESS TESTING INSTRUMENT  PTB M
Analytical techniques:   USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Eduaction, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB M
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
INSTRUMENT FOR DIAMETER, THICKNESS, HARDNESS OF TABLETS  PTB 420
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 420
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL 3-IN-1 TABLET TESTING INSTRUMENT 1 PTB 311E / 511E / 311E-800
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 311E / 511E / 311E-800
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 60ERA
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Application:                     Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF60ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 30ERA
Analytical techniques:    USP, EP và DAB 
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF30ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT  PTF 10E/ER
Analytical techniques:     USP, EP and DAB
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                PTF10 E/ER
Manufacture:                     PHARMATEST - GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SEMI-AUTOMATED TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 3DR
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Applications:                    For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTF3DR
Manufacture:                    PHARMATEST - GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
'; ';

Supplier

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


NEWS

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second