PharmaTest (34 products)

Máy Thử Độ Hoà Tan 14 Cốc PTWS 1420
Tuân thủ dược điển:    USP <711/724>, EP <2.9.3/4>, BP, DAB và JP <15>
Model:                           PTWS 1420
Hãng sản xuất:             Pharmatest - Đức
Nước sản xuất:            Đức.


Gọi ngay để được giá tốt nhất:
  Hà Nội: 
0934.111.246
  Hồ Chí Minh: 0913.724.731

Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
UGD Universal Gear Drive
Model:                              UGD
Manufacture:                   Pharmatest
Made in:                           Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
UAM Universal Motor Drive

Model:                              UAM Universal Motor Drive
Manufacture:                   Pharmatest
Made in:                           Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

TABLET DISSOLUTION TESTING INSTRUMENT PTWS D620
Analytical techniques:    USP <711/724> and EP <2.9.3 / 4>
Model:                               PTWS D620
Manufacture:                    Pharmatest- Germany
Made in:                            Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL TABLET HARDNESS TESTING INSTRUMENT  PTB M
Analytical techniques:   USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Eduaction, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB M
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
INSTRUMENT FOR DIAMETER, THICKNESS, HARDNESS OF TABLETS  PTB 420
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 420
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL 3-IN-1 TABLET TESTING INSTRUMENT 1 PTB 311E / 511E / 311E-800
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 311E / 511E / 311E-800
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 60ERA
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Application:                     Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF60ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 30ERA
Analytical techniques:    USP, EP và DAB 
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF30ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT  PTF 10E/ER
Analytical techniques:     USP, EP and DAB
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                PTF10 E/ER
Manufacture:                     PHARMATEST - GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SEMI-AUTOMATED TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 3DR
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Applications:                    For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTF3DR
Manufacture:                    PHARMATEST - GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 1DR
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Application:                      For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTF1DR
Manufacture:                    PHARMATEST- GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TAPPED DENSITY AND APPARENT DENSITY TESTING INSTRUMENT PT-TD300
Analytical techniques:       EP<2.9.34> DIN EN ISO 787-11 and ASTM B527​
Applications
:                     
For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                  PT-TD300
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SCOTT VOLUMETER  PT-SV100
Analytical techniques:     EP<2.9.34.1>, USP<616
Application:                      For education
Model:                               PT-SV100
Manufacture:                    PHARMATEST- GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
FULLY AUTOMATED TABLET DISSOLUTION TESTING SYSTEM
Application:           Dissolution testing system.
Model:                    ADS-L 820
Manufacture:         Pharmatest - GERMANY
Made in:                 GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET DISSOLUTION TESTING INSTRUMENT PTWS 1220
Analytical techniques:     USP <711/724> and EP <2.9.3 / 4> 
Model:                                PTWS 1220
Manufature:                       Pharmatest- Germany
Made in:                             Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

 
High Speed Plough Shear Mixer
High Speed Plough Shear Mixer

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
V- Blender - YM - 4
V- Blender - YM - 4

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
LEAK TEST APPARATUS PT-LT

Applications:                       For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                                  PT-LT
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Supplier

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


NEWS

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second