To suit Perkin Elmer (Coded) To suit Perkin Elmer (Coded) All code.
Call: 08 6281 4410
S000157 Đèn Số lượng: 0 Cái

To suit Perkin Elmer (Coded)

  • All code.
    Call: 08 6281 4410


Đặc tính nổi bật

P901C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Aluminium

P902C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Antimony

P903C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Arsenic

P904C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Barium

P905C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Beryllium

P906C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Bismuth

P907C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Boron

P908C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Cadmium

P909C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Calcium

P912C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Chromium

P913C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Cobalt

P914C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Copper

P915C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Dysprosium

P916C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Erbuim

P917C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Europium

P918C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Gadolinium

P919C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Gallium

P920C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Germanium

P921C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Gold

P922C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Hafnium

P923C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Holmium

P924C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Indium

P925C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Iridium

P926C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Iron

P927C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Lanthanum

P928C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Lead

P929C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Lithium

P930C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Lutetium

P931C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Magnesium

P932C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Manganese

P933C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Mercury

P934C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Molybdenum

P935C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Neodymium

P936C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Nickel

P937C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Niobium

P939C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Palladium

P940C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Platinum

P941C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Potassium

P942C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Praseodymium

P943C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Rhenium

P944C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Rhodium

P946C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Ruthenium

P947C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Samarium

P948C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Scandium

P949C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Selenium

P950C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Silicon

P951C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Silver

P952C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Sodium

P953C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Strontium

P954C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Tantalum

P955C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Tellurium

P956C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Terbium

P957C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Thallium

P959C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Thulium

P960C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Tin

P961C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Titanium

P962C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Tungsten

P964C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Vanadium

P965C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Ytterbium

P966C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Yttrium

P967C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Zinc

P967C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Zinc

P968C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Zirconium

P968C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Zirconium

P970C HCL to suit Coded Perkin Elmer - Calcium / Magnesium

Tính năng kỹ thuật

Phụ kiện

Tài liệu

Hỏi & Đáp

 

Sản phẩm cùng loại

6 Elements
Tất cả các code. 
To suit all AAS
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Thermo Fisher / Unicam (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer (AAnalyst)
All code.
Call: 08 6281 4410
Mrs. Nguyễn Thị Đắt
Hitachi
All code.
Call: 08 6281 4410
Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây