To suit Perkin Elmer (AAnalyst) To suit Perkin Elmer (AAnalyst) All code.
Call: 08 6281 4410
Mrs. Nguyễn Thị Đắt
S000156 Đèn Số lượng: 0 Cái

To suit Perkin Elmer (AAnalyst)

  • All code.
    Call: 08 6281 4410
    Mrs. Nguyễn Thị Đắt


Đặc tính nổi bật

P901LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Aluminium

                
P902LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Antimony

                
P903LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Arsenic

                
P904LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Barium

                
P905LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Beryllium

                
P906LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Bismuth

                
P907LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Boron

                
P908LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Cadmium

                
P909LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Calcium

                
P911LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Cerium

                
P912LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Chromium

                
P913LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Cobalt

                
P914LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Copper

                
P915LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Dysprosium

                
P916LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Erbuim

                
P917LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Europium

                
P918LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Gadolinium

                
P919LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Gallium

                
P920LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Germanium

                
P921LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Gold

                
P922LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Hafnium

                
P923LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Holmium

                
P924LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Indium

                
P925LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Iridium

                
P926LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Iron

                
P927LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Lanthanum

                
P928LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Lead

                
P929LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Lithium

                
P930LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Lutetium

                
P931LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Magnesium

                
P932LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Manganese

                
P933LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Mercury

                
P934LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Molybdenum

                
P935LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Neodymium

                
P936LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Nickel

                
P937LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Niobium

                
P939LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Palladium

                
P940LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Platinum

                
P941LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Potassium

                
P942LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Praseodymium

                
P943LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Rhenium

                
P944LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Rhodium

                
P946LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Ruthenium

                
P947LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Samarium

                
P948LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Scandium

                
P949LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Selenium

                
P950LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Silicon

                
P951LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Silver

                
P952LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Sodium

                
P953LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Strontium

                
P954LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Tantalum

                
P955LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Tellurium

                
P956LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Terbium

                
P957LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Thallium

                
P959LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Thulium

                
P960LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Tin

                
P961LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Titanium

                
P962LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Tungsten

                
P964LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Vanadium

                
P965LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Ytterbium

                
P966LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Yttrium

                
P967LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Zinc

                
P968LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Zirconium

                
P970LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Calcium / Magnesium

                
P971LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Sodium / Potassium

                
P972LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Copper / Zinc

                
P973LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Chromium / Cobalt / Copper / Iron / Maganese / Nickel

                
P974LL HCL to suit Cableless Perkin Elmer - Phosphorus

Tính năng kỹ thuật

Phụ kiện

Tài liệu

Hỏi & Đáp

 

Sản phẩm cùng loại

6 Elements
Tất cả các code. 
To suit all AAS
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Thermo Fisher / Unicam (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410
Hitachi
All code.
Call: 08 6281 4410
Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây