To suit all AAS To suit all AAS All code.
Call: 08 6281 4410
S000160 Đèn Số lượng: 0 Cái

To suit all AAS

  • All code.
    Call: 08 6281 4410


Đặc tính nổi bật

P801 HCL - Aluminium                    
P802 HCL - Antimony                    
P803 HCL - Arsenic                    
P804 HCL - Barium                    
P805 HCL - Beryllium                    
P806 HCL - Bismuth                    
P807 HCL - Boron                    
P808 HCL - Cadmium                    
P809 HCL - Calcium                    
P810 HCL - Cesium                    
P811 HCL - Cerium                    
P812 HCL - Chromium                    
P813 HCL - Cobalt                    
P814 HCL - Copper                    
P815 HCL - Dysprosium                    
P816 HCL - Erbuim                    
P817 HCL - Europium                    
P818 HCL - Gadolinium                    
P819 HCL - Gallium                    
P820 HCL - Germanium                    
P821 HCL - Gold                    
P822 HCL - Hafnium                    
P823 HCL - Holmium                    
P824 HCL - Indium                    
P825 HCL - Iridium                    
P826 HCL - Iron                    
P827 HCL - Lanthanum                    
P828 HCL - Lead                    
P829 HCL - Lithium                    
P830 HCL - Lutetium                    
P831 HCL - Magnesium                    
P832 HCL - Manganese                    
P833 HCL - Mercury                    
P834 HCL - Molybdenum                    
P835 HCL - Neodymium                    
P836 HCL - Nickel                    
P837 HCL - Niobium                    
P838 HCL - Osmium                    
P839 HCL - Palladium                    
P840 HCL - Platinum                    
P841 HCL - Potassium                    
P842 HCL - Praseodymium                    
P843 HCL - Rhenium                    
P845 HCL - Rubidium                    
P846 HCL - Ruthenium                    
P847 HCL - Samarium                    
P848 HCL - Scandium                    
P849 HCL - Selenium                    
P850 HCL - Silicon                    
P851 HCL - Silver                    
P852 HCL - Sodium                    
P853 HCL - Strontium                    
P854 HCL - Tantalum                    
P855 HCL - Tellurium                    
P856 HCL - Terbium                    
P857 HCL - Thallium                    
P858 HCL - Thorium                    
P859 HCL - Thulium                    
P860 HCL - Tin                    
P861 HCL - Titanium                    
P862 HCL - Tungsten                    
P863 HCL - Uranium                    
P864 HCL - Vanadium                    
P865 HCL - Ytterbium                    
P866 HCL - Yttrium                    
P867 HCL - Zinc                    
P868 HCL - Zirconium                    
P869 HCL - Continuum                    
P870 HCL - Calcium / Magnesium                    
P871 HCL - Sodium / Potassium                    
P872 HCL - Copper / Zinc                    
P873 HCL - Chromium / Cobalt / Copper / Iron / Maganese / Nickel                    
P874 HCL - Phosphorus

Tính năng kỹ thuật

Phụ kiện

Tài liệu

Hỏi & Đáp

 

Sản phẩm cùng loại

6 Elements
Tất cả các code. 
To suit Thermo Fisher / Unicam (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer (AAnalyst)
All code.
Call: 08 6281 4410
Mrs. Nguyễn Thị Đắt
Hitachi
All code.
Call: 08 6281 4410
Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây