4 Elements 4 Elements Tất cả các code.  S000144 Đèn Số lượng: 0 Cái

4 Elements

  • Tất cả các code. 


Đặc tính nổi bật

P5-0005 HCL - Silver / Cadmium / Lead / Zinc

                
P5-0007 HCL - Cobalt / Iron / Nickel / Zinc

                
P5-0016 HCL - Iron / Cobalt / Nickel / Copper

                
P5-0017 HCL - Chromium / Iron / Manganese / Titanium

                
P5-0023 HCL - Cobalt / Copper / Iron / Manganese

                
P5-0028 HCL - Cobalt / Copper / Manganese / Nickel

                
P5-0030 HCL - Copper / Zinc / Lead / Silver

                
P5-0039 HCL - Aluminium / Copper / Iron / Titanium

                
P5-0043 HCL - Iron / Aluminium / Copper / Manganese

                
P5-0053 HCL - Copper / Iron / Tin / Zinc

                
P5-0057 HCL - Iron / Silicon / Titanium / Vanadium

                
P507 HCL - Calcium / Magnesium / Copper / Zinc

                
P510 HCL - Cadmium / Manganese / Chromium / Cobalt

                
P522 HCL - Copper / Iron / Manganese / Nickel

                
P523 HCL - Copper / Iron / Chromium / Zinc

                
P524 HCL - Copper / Iron / Manganese / Zinc

                
P538 HCL - Chromium / Copper / Manganese / Nickel

                
P553 HCL - Chromium / Iron / Manganese / Molybdenum

                
P567 HCL - Iron / Manganese / Chromium / Nickel

                
P569 HCL - Aluminium / Calcium / Iron / Magnesium

                
P571 HCL - Nickel / Copper / Iron / Cobalt

                
P579 HCL - Copper / Zinc / Lead / Cadmium

                
P580 HCL - Nickel / Cadmium / Cobalt / Chromium

                
P583 HCL - Aluminium / Iron / Calcium / Silicon

                
P591 HCL - Copper / Zinc / Molybdenum / Cobalt

                
P593 HCL - Chromium / Copper / Nickel / Silver

Tính năng kỹ thuật

Phụ kiện

Tài liệu

Hỏi & Đáp

 

Sản phẩm cùng loại

6 Elements
Tất cả các code. 
To suit all AAS
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Thermo Fisher / Unicam (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer (Coded)
All code.
Call: 08 6281 4410
To suit Perkin Elmer (AAnalyst)
All code.
Call: 08 6281 4410
Mrs. Nguyễn Thị Đắt
Hitachi
All code.
Call: 08 6281 4410
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây