Tablet Hardness Testing (3 products)

Máy thử độ cứng PTB 302
THIẾT BỊ  KIỂM TRA ĐỘ CỨNG THUỐC VIÊN THUỐC

Máy thử độ cứng PTB 111E
THIẾT BỊ  KIỂM TRA ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC
Hãng sản xuất: Pharmatest - Đức
Model: PTB 111E

Máy thử độ cứng tự động hoàn toàn WHT ME
Thiết bị tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn  Dược điển Mỹ và Châu Âu (USP/EP) (Hiện nay Dược điển Anh là Dược điển Châu Âu)

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second