Rotary Tablet Press (2 products)

Hệ thống dập viên Riva Mini press II
MÁY DẬP VIÊN 8-10 CHÀY
Model : MINIPRESS II B/D
Hãng sản xuất: Pharmag - Đức

Hệ thống dập viên Riva Mini Press
MÁY DẬP VIÊN MỘT CHÀY
Model : MINIPRESS
Hãng sản xuất: Pharmag - Đức
Thiết bị dùng cho bào chế hoặc trong lĩnh vực nghi&e.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second