Rotary Tablet Press (2 products)

Hệ thống dập viên Riva Mini press II
MÁY DẬP VIÊN 8-10 CHÀY
Model : MINIPRESS II B/D

Hãng sản xuất: Pharmag - Đức

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Hệ thống dập viên Riva Mini Press
MÁY DẬP VIÊN MỘT CHÀY
Model : MINIPRESS
Hãng sản xuất: Pharmag - Đức
Thiết bị dùng cho bào chế hoặc trong lĩnh vực nghiên cứu

Supplier

Contact Us

Bussiness Division


Care Department


You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second