Máy thử độ hòa tan 12 cốc PTWS D620
Máy thử độ hòa tan 12 cốc PTWS D620
Hãng sản xuất Pharmatest - Đức
-  Thiết bị PTWS D620 tuân thủ đầy đủ với các tiêu chuẩn hiện hành: EP, USP, IP, JP cũng như EEC Norms cho EMC và CE.
 - Thiết bị PTWS D620 được mô tả trong chương USP <711/724> và EP <2.9.3 / 4> cũng như DAB / BP và Dược điển Nhật  phần <15>

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
FULLY AUTOMATED TABLET DISSOLUTION TESTING SYSTEM
Application:           Dissolution testing system.
Model:                    ADS-L 820
Manufacture:         Pharmatest - GERMANY
Made in:                 GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Máy thử độ hoà tan 12 cốc PTWS 1220
MÁY THỬ ĐỘ HÒA TAN 12 CỐC 1220
Model : PTWS 1220
Hãng sản xuất : Pharmatest - Đức
Xuất xưởng: Đức

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

 
Máy thử độ hoà tan 7 cốc PT-DT70
HỆ THỬ ĐỘ HOÀ TAN 7 CỐC
Hãng : Pharma Test - Đức
Model : PT-DT 70
Thiết bị tuân thủ đầy đủ với các tiêu chuẩn hiện hành: EP, USP, IP, JP

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Máy thử độ hoà tan bán tự động 6 cốc PTWS 100D

MÁY THỬ ĐỘ HÒA TAN BÁN TỰ ĐỘNG 6 CỐC
Model : PTWS 100D
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Máy thử độ hoà tan bán tự động 8 cốc PTWS 610

MÁY THỬ ĐỘ HÒA TAN BÁN TỰ ĐỘNG 8 CỐC
Model : PTWS 610
Hãng sản xuất : PHARMATEST - ĐỨC 

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

GENESYS™ 180 UV VIS SPECTROPHOTOMETERS
Analytical techniques:    Molecular Absorbance Spectrometer
Applications:                   For Education, Industrial QA/QC, Research, Life Science 
Model:                              GENESYS™ 180
Manufacture:                   THERMO- USA
Made in:                           CHINA.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
GENESYS™ 150 UV VIS SPECTROPHOTOMETERS
Analytical techniques:    Molecular Absorbance Spectrometer
Applications:                   For Education, Industrial QA/QC, Research, Life Science
Model:                              GENESYS™ 150
Manufacture:                   THERMO- USA
Nước sản xuất:               CHINA. 


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
GENESYS™ 140 VIS SPECTROPHOTOMETERS
Analytical techniques:    Molecular Absorbance Spectrometer
Applications:                   For Education, Industrial QA/QC, Research, Life Science
Model:                              GENESYS™ 140
Manufacture:                   THERMO- USA
Made in:                           CHINA.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
GENESYS™ 50 UV-VIS SPECTROPHOTOMETERS
Analytical techniques:    Molecular Absorbance Spectrometer
Applications:                   For Education, Industrial QA/QC, Research, Life Science
Model:                              GENESYS™ 50
Manufacture:                   THERMO – USA
Made in:                           CHINA. 


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
GENESYS™ 40 VIS SPECTROPHOTOMETERS
Analytical techniques:    Molecular Absorbance Spectrometer
Applications:                   For Education, Industrial QA/QC, Research, Life Science
Model:                              GENESYS™ 40
Mamufacture:                  THERMO- USA
Made in:                           CHINA

 
EVOLUTIONTM 260 BIO UV-VIS SPECTROPHOTOMETERS
Applications:        For Life Science 
Model:                   EvolutionTM 260 Bio
Manufacture:        THERMO – Mỹ
Made in:                CHINA .

 
EVOLUTIONTM 201 UV-VIS SPECTROPHOTOMETERS
Applications:        For Pharma, Industrial QC, Research
Model:                   EvolutionTM 201
Manufacture:        THERMO – USA
Made in:                CHINA 


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
EVOLUTION™ 350 UV VIS SPECTROPHOTOMETERS

Applications:         Pharmaceuticals,Industrial,Chemical, Environmental, Science
Model:                    EVOLUTION™ 350
Manufacture:         THERMO - USA
Made in:                 USA .


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

SUPPOSITORY DISINTEGRATION TEST INSTRUMENT PTS-3E
Analytical techniques:      Fully EP <2.9.2> compliant
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                PTS-3E
Manufacture:                     PHARMATEST- GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SINGLE BASKET TABLET DISINTEGRATION TESTE PTZ-S

Analytical techniques:      USP <701/2040> and EP <2.9.1/2.9.1.2> 
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                PTZ-S
Manufacture:                     PHARMATEST- GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

TRIPLE BASKET TABLET DISINTEGRATION TESTER DIST-3
Analytical techniques:       Fully USP <701/2040> and EP <2.9.1/2.9.1.2>
Applications:                      For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                 DIST-3
Manufacture:                      PHARMATEST- GERMANY
Made in:                              GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SEMI-AUTOMATED TABLET DISINTEGRATION TESTING PTZ- AUTO
Analytical techniques:       Fully USP <701/2040> and EP <2.9.1/2.9.1.2> compliant
Applications:                      For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                 PTZ-AUTO
Manufacture:                      PHARMATEST- GERMANY
Made in:                              GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
FULLY AUTOMATED TABLET DISINTEGRATION TESTING PTZ AUTO EZ

Analytical techniques:      Fully USP <701/2040> and EP <2.9.1/2.9.1.2> compliant
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                PTZ AUTO EZ
Manufacture:                     PHARMATEST- GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

MANUAL TABLET HARDNESS TESTING INSTRUMENT  PTB M
Analytical techniques:   USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Eduaction, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB M
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
INSTRUMENT FOR DIAMETER, THICKNESS, HARDNESS OF TABLETS  PTB 420
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 420
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL 3-IN-1 TABLET TESTING INSTRUMENT 1 PTB 311E / 511E / 311E-800
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 311E / 511E / 311E-800
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET HARDNESS TESTING INSTRUMENT WITH INTEGRATED REPORT PRINTER PTB 302/502
Analytical techniques:   USP <1217> and EP <2.9.8>   
Applications:                   For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 302/ PTB502
Hãng sản xuất:                PHARMATEST - GERMANY
Nước sản xuất:               GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL TABLET HARDNESS TESTING INSTRUMENT PTB 111E
Analytical techniques:     USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                    For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTB 111E
Manufacture:                    PHARMATEST - GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 60ERA
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Application:                     Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF60ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 30ERA
Analytical techniques:    USP, EP và DAB 
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF30ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT  PTF 10E/ER
Analytical techniques:     USP, EP and DAB
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                PTF10 E/ER
Manufacture:                     PHARMATEST - GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SEMI-AUTOMATED TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 3DR
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Applications:                    For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTF3DR
Manufacture:                    PHARMATEST - GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 1DR
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Application:                      For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTF1DR
Manufacture:                    PHARMATEST- GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT  PTF 20 E/ER
Analytical techniques:     USP, EP and DAB 
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                                PTF20 E/ER
Manufacture:                     PHARMATEST - GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TAPPED DENSITY AND APPARENT DENSITY TESTING INSTRUMENT PT-TD300
Analytical techniques:       EP<2.9.34> DIN EN ISO 787-11 và ASTM B527​
Applications
:                      Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                                  PT-TD300
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SCOTT VOLUMETER  PT-SV100
Analytical techniques:     EP<2.9.34.1>, USP<616
Application:                      For education
Model:                               PT-SV100
Manufacture:                    PHARMATEST- GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Hệ thống dập viên Riva Mini press II

MÁY DẬP VIÊN 8-10 CHÀY
Model : MINIPRESS II B/D

Hãng sản xuất: Pharmag - Đức

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Hệ thống dập viên Riva Mini Press

MÁY DẬP VIÊN MỘT CHÀY
Model : MINIPRESS
Hãng sản xuất: Pharmag - Đức
Thiết bị dùng cho bào chế hoặc trong lĩnh vực nghiên cứu

AUTOMATED POWDER FLOW ANALYZER PTG-S4

Analytical techniques:       USP<1174>, EP<2.9.36> and ISO 4324  
Applications:                       For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                                  PTG-S4
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

LEAK TEST APPARATUS PT-LT

Applications:                       For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                                  PT-LT
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

High Speed Plough Shear Mixer
High Speed Plough Shear Mixer

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Planetary Agitator POM-5
Planetary Agitator POM-5

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
V- Blender - YM - 4
V- Blender - YM - 4

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
'; ';
 

Supplier

Contact Us

Bussiness Division


Care Department


You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second