Fibertec™ 1023, Dietary Fibre Solutions Fibertec™ 1023, Dietary Fibre Solutions

Rapid determination of dietary fiber

The Fibertec™ 1023 is designed for rapid and rational determination of dietary fiber according to established enzymatic methods, including those approved by AOAC, AACC, NMKL and Asp. ...

S000218 Fibre Analysis Quantity: 0 Cái

Fibertec™ 1023, Dietary Fibre Solutions

  • Rapid determination of dietary fiber

    The Fibertec™ 1023 is designed for rapid and rational determination of dietary fiber according to established enzymatic methods, including those approved by AOAC, AACC, NMKL and Asp. ...


  •  

Nhà cung cấp
 

Rapid determination of dietary fiber

The Fibertec™ 1023 is designed for rapid and rational determination of dietary fiber according to established enzymatic methods, including those approved by AOAC, AACC, NMKL and Asp. The Fibertec™ 1023 determines total dietary fiber as well as insoluble and soluble fibers separately. It includes a shaking water bath and a filtration module for quantitative determination of diertary fiber in a variety of sample types.

Parameters: Total Dietary Fibre (TDF), Insoluble Dietary Fibre (IDF), Soluble Dietary Fibre (SDF)
Sample types: Food and Food ingredients

 

System descriptionFibertec™ 1023
• Filtration Module complete, comprising: Filtration Module, Incubation Flasks (4 sets of 6), Standard Crucibles (P2, 2 sets of 6), Basket for Incubation Flasks, 2 Stands for Crucibles, 2 Spray bottles, 2 Water aspiration pumps, Filter aid, Tubing, WB 1024 Water bath, complete, comprising: a tray for 12 Incubation Flasks and a hinged inclined lid.
• Filtration module as above but without WB 1024 Water bath
1.33 MB
     

 

Accessories: Alternative filter crucibles:
1000 1174 Crucible, P0 (160 - 250 µm), set of 6
1000 1171 Crucible, P1 (90 - 150 µm), set of 6
1000 1173 Crucible, P3 (16 - 40 µm), set of 6
1000 1079 Stand for 6 Crucibles
CT 193 Cyclotec™ Sample Mill
CM 190 Cemotec™ Sample Mill
KN 195 Knifetec™ Sample Mill for high fat, high fibre samples
For protein determination we recommend our Kjeltec analyzers.

Products in this Category

FT 122 and 121 Fibertec™
Hệ thống FT 122/121FibertecTM  được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích sợi phù hợp với
phương pháp Weendle, van Soest và các phương pháp khác đã được thừa nhận.
 
Fibertec™ 8000,  Phân tích sợi thô và sợi tẩy sạch hoàn toàn tự động
FibertecTM 8000 là hệ thống phân tích sợi thô và sợi tẩy sạch và các chỉ tiêu có liên quan hoàn toàn tự động theo các phương pháp “chén nung” tiêu chuẩn như Weende, van Soest, etc. Mỗi mẫu được xử lý riêng, theo các quy trình chính thức. Một khi bạn đã cho mẫu vào, bạn không cần phải làm gì cả cho tới khi công việc phân tích được hoàn tất – chỉ ấn nút Start và đi chỗ khác.
FC 221 & FC 223 FiberCap™
FT 122/121 Fibertec™ and FC 221/223 FiberCap™
Crude & Detergent Fibre Solution
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second