ST 243 & 255 Soxtec™ ST 243 & 255 Soxtec™

Semi-automated solvent extraction units

The ST Soxtec series from the semi-automated Labtec Line is a solvent extraction system for fast and safe determination of soluble material in food, feed, soil, polymers, paper pulp, textiles etc. Typically five times faster than classical Soxhlet equipment, Soxtec™ systems provide rapid analysis with absolutely no loss in precision or accuracy.

 

ST 243 Soxtec™

ST 255 Soxtec™

Thimble size

26 x 60 mm thimble
(30 ml)

33 x 80 mm thimble
(65 ml)

Sample positions

6

6

Soxtec 243 Hydrolysis Quantity: 0 Cái

ST 243 & 255 Soxtec™

 • Semi-automated solvent extraction units

  The ST Soxtec series from the semi-automated Labtec Line is a solvent extraction system for fast and safe determination of soluble material in food, feed, soil, polymers, paper pulp, textiles etc. Typically five times faster than classical Soxhlet equipment, Soxtec™ systems provide rapid analysis with absolutely no loss in precision or accuracy.

   

  ST 243 Soxtec™

  ST 255 Soxtec™

  Thimble size

  26 x 60 mm thimble
  (30 ml)

  33 x 80 mm thimble
  (65 ml)

  Sample positions

  6

  6


 •  

Nhà cung cấp
 
Laboratory solutions

ST 243 Soxtec™

A three-step, six position solvent extraction system, consisting of an Extraction Unit and a Control Unit. The three-step extraction procedure consists of boiling, rinsing and recovery. Typically solvent recovery is 80%, with only ~10 ml solvent used per sample. Sample preparation prior to GC/HPLC work is also possible using a specially designed seal.

Laboratory solutions
 

ST 255 Soxtec™

A three-step, six position solvent extraction system, consisting of an Extraction Unit and a Control Unit. The sample is weighed into thimbles and inserted in the Extraction Unit. Solvent is added in a closed system. The 4-step extraction procedure consists of boiling, rinsing, recovery and pre-drying.

ST 243 Soxtec™:
• ST 243 SoxtecTM, 230 V complete with:
• 1 ea ST 243 SoxtecTM Extraction Unit
• 1 ea CU 2046 Control Unit
• 1 ea Food/Agri routine accessories kit comprising:
• Extraction cups (1 set of 6), Cup holder, Thimbles (set of 25), Thimble adaptors (1 set of 6), Thimble stand, Seals in Viton and Butyl, Manual and Application Note.
• ST 243 SoxtecTM, 115 V. As above. Consumables & Accessories for ST 243 SoxtecTM:
• Cellulose thimbles, 26mm (set of 25)
• Thimble handler
• Thimble support
• Thimble support holder
• Cup holder
• Thimble stand, Metal
• Extraction cups (set of 6), Aluminium
• Extraction cups (set of 6), Glass
• Seals for condensers, Viton (set of 6)
• Seals for condensers, Butyl (set of 6)
• Seals for condensers, Teflon (set of 6)
• Seals for condensers, Polyurethane (set of 6)

ST 255 Soxtec™:
• ST 255 SoxtecTM, 230V Complete with
• 1 ea ST 255 SoxtecTM Extraction Unit
• 1 ea CU 2055 Control Unit
• 1 ea Food/Agri routine accessories kit comprising:
• Extraction cups (3 sets of 6), Cup holder, Thimble support, Thimble holder, Thimbles (set of 25), Thimble adaptors (2 sets of 6), Thimble handler, Tongs for extraction cups, Thimble stand (2), Cup stand, Seals in Viton and Butyl, Solvent addition tube, Solvent emptying tube, Manual and Application Note.

• ST 255 SoxtecTM, 115V. As above. Consumables and Accessories for ST 255 SoxtecTM
• Cellulose thimble, 33mm (set of 25) double thickness
• Cellulose thimble, 33mm (set of 25) single thickness
• Extraction Cups (set of 6), Aluminium
• Extraction Cups (set of 6), Glass
• Seals for condensers, Viton (set of 6)
• Seals for condensers, Butyl (set of 6)
• Seals for condensers, RESEL (set of 6)
• Seals for condensers, Polyurethane (set of 6)
• Solvent dispenser
1.81 MB
     

 

Products in this Category

Soxtec™ 8000
Soxtec 8000 là một giải pháp linh hoạt nhằm xác định chất ly trích trong nhiều loại mẫu khác nhau. Bạn được lựa chọn để chạy thể tích mẫu và thể tích dung môi lớn khi phân tích mẫu đất và chất thải. Soxtec 8000 là bộ ly trích 6 vị trí mẫu, và có thể mở rộng thành 12 vị trí mẫu, cùng với hệ thống thông minh, dễ sử dụng  dùng để kiểm tra và khuyếch tán dung môi mà không cần tiếp xúc với dung môi. Rất nhiều loại phụ kiện bao gồm các bộ biến đổi và lưu điện làm bằng vật liệu PFA không bị ăn mòn.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second