Soxtec™ 8000 Soxtec™ 8000 Soxtec 8000 là một giải pháp linh hoạt nhằm xác định chất ly trích trong nhiều loại mẫu khác nhau. Bạn được lựa chọn để chạy thể tích mẫu và thể tích dung môi lớn khi phân tích mẫu đất và chất thải. Soxtec 8000 là bộ ly trích 6 vị trí mẫu, và có thể mở rộng thành 12 vị trí mẫu, cùng với hệ thống thông minh, dễ sử dụng  dùng để kiểm tra và khuyếch tán dung môi mà không cần tiếp xúc với dung môi. Rất nhiều loại phụ kiện bao gồm các bộ biến đổi và lưu điện làm bằng vật liệu PFA không bị ăn mòn. Soxtec8000 Hydrolysis Quantity: 0 Cái

Soxtec™ 8000

  • Soxtec 8000 là một giải pháp linh hoạt nhằm xác định chất ly trích trong nhiều loại mẫu khác nhau. Bạn được lựa chọn để chạy thể tích mẫu và thể tích dung môi lớn khi phân tích mẫu đất và chất thải. Soxtec 8000 là bộ ly trích 6 vị trí mẫu, và có thể mở rộng thành 12 vị trí mẫu, cùng với hệ thống thông minh, dễ sử dụng  dùng để kiểm tra và khuyếch tán dung môi mà không cần tiếp xúc với dung môi. Rất nhiều loại phụ kiện bao gồm các bộ biến đổi và lưu điện làm bằng vật liệu PFA không bị ăn mòn.


  •  

Nhà cung cấp
 
SOXTEC TM 8000
 
                                         GIẢI PHÁP LY TRÍCH BẰNG DUNG MÔI
Soxtec 8000 là một giải pháp linh hoạt nhằm xác định chất ly trích trong nhiều loại mẫu khác nhau. Bạn được lựa chọn để chạy thể tích mẫu và thể tích dung môi lớn khi phân tích mẫu đất và chất thải. Soxtec 8000 là bộ ly trích 6 vị trí mẫu, và có thể mở rộng thành 12 vị trí mẫu, cùng với hệ thống thông minh, dễ sử dụng  dùng để kiểm tra và khuyếch tán dung môi mà không cần tiếp xúc với dung môi. Rất nhiều loại phụ kiện bao gồm các bộ biến đổi và lưu điện làm bằng vật liệu PFA không bị ăn mòn.

Mẫu
Đất, nước thải và bùn lắng.
Nhựa, hóa chất dầu mỏ, giấy, vải sợi và nhiều loại vật liệu công nghiệp khác

Chỉ tiêu
Chất ly trích – là chất hòa tan trong một hoặc một số dung môi nào đó
 
Những đặc trưng kỹ thuật
 
Mô tả hệ thống:
FibertecTM 8000, hệ thống hoàn chỉnh, 230V, 50/60Hz bao gồm:
  • FibertecTM 8000, bộ phận ly trích nóng
  • FT 121 FibertecTM, bộ phận ly trích lạnh
  • Bộ phụ tùng tiêu chuẩn
  • Bộ tài liệu
 Hệ thống FibertecTM 8000, 230V, 50/60Hz, giống như trên nhưng không có bộ phận ly trích lạnh.
   
Phụ kiện:
Giá để cho 6 chén nung, hộp đựng chén nung, bồn acid, bồn chất kiềm, bồn NDS, bồn ADS

Những phụ kiện tùy chọn:
Chén nung, P0 (độ xốp 160 – 250 µm), bộ 6 cái
Chén nung, P1 (độ xốp 100 – 160 µm), bộ 6 cái
Chén nung, P2 tiêu chuẩn (độ xốp 40 – 100 µm), bộ 6 cái
Chén nung, P2 US (độ xốp 40 – 60 µm), bộ 6 cái
Chén nung, P3 (độ xốp 16 – 40 µm), bộ 6 cái
 
 
Thông số hoạt động
Kích cở mẫu 0.5 – 3 g
Khoảng đo 0.1% - 100%
Công suất một mẻ Tới 6 mẫu cùng lúc
Công suất một ngày Tới 36 đợt phân tích (phương pháp dùng chén nung)
Tới 60 đợt phân tích khi dùng qui trình cải tiến
Độ lập lại ± 1%  khi giá trị đo tỉ lệ sợi từ 5 – 30%.
Thời gian đun nóng trước hóa chất 10 – 12 phút
Thời gian đun từ nhiệt độ đun nóng trước tới lúc sôi 5 – 7 phút
 
Những yêu cầu về lắp đặt
 
Thiết bị Nguồn điện Tiêu thụ điện Kích thước
WxDxH
Trọng lượng Nguồn nước
FibertecTM 8000
Bộ phận ly trích nóng
 
200 – 240V,
50 hoặc 60Hz
 
2.000 W
 
73x39x64
 
67 kg
Nước máy tối thiểu 2L/phút (4-25 0C tùy vào áp suất nước)
FT 121 Fibertec TM
Bộ phận ly trích lạnh với máy hút nước
 
-
 
-
 
58x38x28
 
14 kg
Nước máy 2L/phút
Ghi chú: Bộ ly trích lạnh phải được đặt trong tủ hút có dòng không khí ít nhất là 0.5m/giây.
* Khi FibertecTM 8000 ở chế  độ standby thì nguồn nước máy được đóng lại
 
1.32 MB
     

 

Products in this Category

ST 243 & 255 Soxtec™

Semi-automated solvent extraction units

The ST Soxtec series from the semi-automated Labtec Line is a solvent extraction system for fast and safe determination of soluble material in food, feed, soil, polymers, paper pulp, textiles etc. Typically five times faster than classical Soxhlet equipment, Soxtec™ systems provide rapid analysis with absolutely no loss in precision or accuracy.

 

ST 243 Soxtec™

ST 255 Soxtec™

Thimble size

26 x 60 mm thimble
(30 ml)

33 x 80 mm thimble
(65 ml)

Sample positions

6

6

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second