High Speed Plough Shear Mixer High Speed Plough Shear Mixer High Speed Plough Shear Mixer S000054 Orther Quantity: 0 Cái

High Speed Plough Shear Mixer

  • High Speed Plough Shear Mixer


  •  

Nhà cung cấp
 
Technical Data 
PSM operation volume:  approx. 3-4 l  
Total Netweight:   approx. 18 kg
     

 

Products in this Category

Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2
Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2
Mô tơ điều khiển - Universal Motor Drive UAM

MôTơ Điều Khiển , Type UAM,
Model : UAM 
Hãng sản xuất : PHARMAG - ĐỨC 
Nguồn điện: 220V-50Hz,100-240V 50-60Hz

Plexiglas cube Mixer -CPM 7.5 and CMP 12
Plexiglas cube Mixer -CPM 7.5 and CMP 12.
Planetary Agitator POM-5
Planetary Agitator POM-5
V- Blender - YM - 4
V- Blender - YM - 4
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second