Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2 Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2 Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2 S000058 Orther Quantity: 83 Cái
  • Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2
  • Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2 1
  • Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2 2
  • Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2 3
Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2

Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2

  • Bệ chứa mẫu 140 vị trí PTFC-2


  •  

Nhà cung cấp
 
Quantity
Quantity: 83 Cái

Products in this Category

Mô tơ điều khiển - Universal Motor Drive UAM

MôTơ Điều Khiển , Type UAM,
Model : UAM 
Hãng sản xuất : PHARMAG - ĐỨC 
Nguồn điện: 220V-50Hz,100-240V 50-60Hz

Plexiglas cube Mixer -CPM 7.5 and CMP 12
Plexiglas cube Mixer -CPM 7.5 and CMP 12.
High Speed Plough Shear Mixer
High Speed Plough Shear Mixer
Planetary Agitator POM-5
Planetary Agitator POM-5
V- Blender - YM - 4
V- Blender - YM - 4
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second