NIRS DA1650™ NIRS DA1650™ Thiết bị phân tích Thức ăn chăn nuôi trong tương lai S000079 NIRS Quantity: 0 Cái

NIRS DA1650™

  • Thiết bị phân tích Thức ăn chăn nuôi trong tương lai


  •  

Nhà cung cấp
 

NIRS DA1650 sử dụng công nghệ NIR tiên tiến nhằm mang lại độ chính xác cao cho các nhà máy cũng như các phòng thí nghiệm phân tích thức ăn gia súc qui mô nhỏ.

Không những dễ dành lắp đặt mà còn dễ sử dụng, thiết bị phân tích có độ chính xác cao đối với tất cả các chỉ tiêu chính như béo, đạm, và ẩm độ. Chính vì thế thiết bị được xem là lý tưởng cho:
  • Kiểm tra thường qui các chỉ tiêu chất lượng tiêu chuẩn đầu vào, ví dụ như đạm, béo và ẩm độ của các loại mẫu khác nhau.
  • Kiểm tra chất lượng thường qui trong khâu sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
  • Kiểm soát chất lượng thành phẩm
 
ƯU ĐIỂM

-        Chi phí đầu tư thấp
-        Trả kết quả nhanh
-        Vận hành đơn giản
-        Không sử dụng hóa chất
-        Phân tích nhiều dạng mẫu ( rắn, sệt, lỏng)
-        Vận hành tại bất kỳ nơi nào
-        Điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng

TÍNH  NĂNG

-        Khoảng sóng: 1100 – 1650nm
-        Quét toàn phổ, nội chuẩn
-        Phần mềm thân thiện. Hổ trợ rất tốt cho người sử dụng thông qua thông số: GH, NH, T
-        Đường chuẩn quốc tế đạt độ chính xác cao
-        Đạt tiêu chuẩn IP65 ( chống bụi và ẩm)

3.04 MB
     

 

Products in this Category

XDS™ Rapid Liquid Analyser

Versatile and diverse liquid samples

The XDS™ Rapid Liquid Analyser provides rapid nondestructive analysis of virtually any viscous and liquid samples making it ideal for research laboratories. Advanced NIR technology and a full spectrum, 400-2500 nm, research grade spectrometer gives you maximum performance and full flexibility in your choice of analytical parameters.

Smaller and smarter: The XDS has just been streamlined to take up less bench space in the laboratory

NIRS™ DS2500 F Feed Analyser

The NIRSTM DS2500 F provides NIR analysis of feed with exceptional accuracy across a customised wavelength (850 to 2500 nm). Designed for use in the laboratory or feed mill, the NIRS DS2500 F is ideal for:
• Routine control of intake for optimal use of raw materials
• Routine production control for improved efficiency and economy
• Final product monitoring on diverse control parameters

XDS™ Rapid Content Analyser
The multipurpose NIR-analyser for laboratories with ISIscan™ software, provides rapid non-destructive analysis of virtually any solid, viscous and liquid samples making it ideal for research as well as commercial laboratories. The XDS analyser uses advanced NIR technology and is equipped with a full spectrum, 400-2500 nm, research grade spectrometer for maximum analytical performance and full flexibility in your choice of analytical parameters.
NIRS™ DS2500 F Feed Analyser

Take your feed analysis to the next level with NIR

The NIRS™ DS2500 F is a monochromator-based NIR reflectance and transflectance analyser. With a scanning range of 850 – 2500 nm, it gives you stable and reliable results when measuring feed and forage samples in ground or unground form. Team up with FOSS to unleash the true potential of NIR technology.

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second