PharmaTest (31 products)

Máy thử độ hòa tan 12 cốc PTWS D620
Máy thử độ hòa tan 12 cốc PTWS D620
Hãng sản xuất Pharmatest - Đức
-  Thiết bị PTWS D620 tuân thủ đầy đủ với các tiêu chuẩn hiện hành: EP, USP, IP, JP cũng như EEC Norms cho EMC và CE.
 - Thiết bị PTWS D620 được mô tả trong chương USP <711/724> và EP <2.9.3 / 4> cũng như DAB / BP và Dược điển Nhật  phần <15>

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL TABLET HARDNESS TESTING INSTRUMENT  PTB M
Analytical techniques:   USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Eduaction, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB M
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
INSTRUMENT FOR DIAMETER, THICKNESS, HARDNESS OF TABLETS  PTB 420
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 420
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MANUAL 3-IN-1 TABLET TESTING INSTRUMENT 1 PTB 311E / 511E / 311E-800
Analytical techniques:    USP <1217> and EP <2.9.8>  
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTB 311E / 511E / 311E-800
Manufacture:                   PHARMATEST - GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 60ERA
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Application:                     Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF60ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 30ERA
Analytical techniques:    USP, EP và DAB 
Applications:                   Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                              PTF30ERA
Manufacture:                   PHARMATEST- GERMANY
Made in:                           GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT  PTF 10E/ER
Analytical techniques:     USP, EP and DAB
Applications:                     For Education, Industrial QA/QC, Research
Model:                                PTF10 E/ER
Manufacture:                     PHARMATEST - GERMANY
Made in:                             GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
SEMI-AUTOMATED TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 3DR
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Applications:                    For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTF3DR
Manufacture:                    PHARMATEST - GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TABLET FRIABILITY TEST INSTRUMENT PTF 1DR
Analytical techniques:    USP, EP and DAB 
Application:                      For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                               PTF1DR
Manufacture:                    PHARMATEST- GERMANY
Made in:                            GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
TAPPED DENSITY AND APPARENT DENSITY TESTING INSTRUMENT PT-TD300
Analytical techniques:       EP<2.9.34> DIN EN ISO 787-11 và ASTM B527​
Applications
:                      Giáo dục, công nghiệp QA/QC, Nghiên cứu
Model:                                  PT-TD300
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
FULLY AUTOMATED TABLET DISSOLUTION TESTING SYSTEM
Application:           Dissolution testing system.
Model:                    ADS-L 820
Manufacture:         Pharmatest - GERMANY
Made in:                 GERMANY.

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Máy thử độ hoà tan 12 cốc PTWS 1220
MÁY THỬ ĐỘ HÒA TAN 12 CỐC 1220
Model : PTWS 1220
Hãng sản xuất : Pharmatest - Đức
Xuất xưởng: Đức

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

 
High Speed Plough Shear Mixer
High Speed Plough Shear Mixer

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Planetary Agitator POM-5
Planetary Agitator POM-5

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
V- Blender - YM - 4
V- Blender - YM - 4

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9
Đầu tạo cốm - Stainless Steel Cating Pan -CP - 9

The product is exclusive distributed by Viet Anh.
LEAK TEST APPARATUS PT-LT

Applications:                       For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                                  PT-LT
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

AUTOMATED POWDER FLOW ANALYZER PTG-S4

Analytical techniques:       USP<1174>, EP<2.9.36> and ISO 4324  
Applications:                       For Education, Industrial QA/QC, Research 
Model:                                  PTG-S4
Manufacture:                       PHARMATEST- GERMANY
Made in:                               GERMANY.


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Hệ thống dập viên Riva Mini press II

MÁY DẬP VIÊN 8-10 CHÀY
Model : MINIPRESS II B/D

Hãng sản xuất: Pharmag - Đức

The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Hệ thống dập viên Riva Mini Press

MÁY DẬP VIÊN MỘT CHÀY
Model : MINIPRESS
Hãng sản xuất: Pharmag - Đức
Thiết bị dùng cho bào chế hoặc trong lĩnh vực nghiên cứu

Supplier

Contact Us

Bussiness Division


Care Department


You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second