IKA - Laboratory Apparatus (62 products)

IKA Oven 125 basic dry

Applications:                   In industry, schools / universities, research, quality control and science.
Model:                              IKA Oven 125 basic dry
Manufacture:                   IKA - Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.

Magic LAB
Ứng dụng:            Hoá chất, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm
Model:                   Magic LAB
Hãng sản xuất:     IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Khuấy Từ IKA Plate (RCT digital)
Kỹ thuật:            Khuấy từ gia nhiệt
Model:                IKA Plate
Hãng sản xuất:  IKA - Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Máy Khuấy Từ Gia Nhiệt IKA C-Mag HS 7 Control
Kỹ thuật phân tích:  Khuấy từ gia nhiệt
Model:                       C-Mag HS 7 Control
Hãng sản xuất:         IKA- Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 FLEX
Ứng dụng:            Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                   RV FLEX
Hãng sản xuất:     IKA- Đức
Nước sản xuất:    Đức


Sản phẩm được Việt Anh phân phối chính thức.
Rotary Evaporators RV 3 V-C
Applications:                   Chemical, pharmaceutical, and biotechnology industries...
Model:                              RV 3 V-C
Manufacture:                   IKA - Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG RV 3 V
Ứng dụng:             Hóa dược, dược phẩm, công nghệ sinh học
Model:                    RV 3V
Hãng sản xuất:      IKA - Đức
Nước sản xuất:     Đức.
Magnetic stirrer with heating IKA RET control-visc
Applications techniques:   Magnetic stirrer with heating
Model:                                  RET Control visc
Manufacture:                       IKA- Germany
Made in:                               Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrer with heating IKA RH basic
Analytical techniques:   Magnetic stirrer with heating
Model:                             RH Basic
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic Stirrers IKA RT 10
Analytical techniques:   Magnetic stirrer with heating
Model:                             RT 10
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany

 
The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic Stirrers IKA RT 5
Model:              RT 5
Manufacture:   IKA- Germany
Made in:           Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA Midi MR 1 digital
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             Midi MR 1 Digital
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA KMO 2 basic
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             KMO 2 basic
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating RO 15
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             RO 15
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany

  
The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA RO 10
Analytical techniques:   Magnetic stirrers without heating
Model:                             RO 10
Manufacture:                  IKA- Germany
Made in:                          Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA RO 5
Analytical techniques:    Magnetic stirrers without heating
Model:                              RO 5
Manufacture:                   IKA- Germany
Made in:                           Germany


The product is distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA Lab disc white
Analytical techniques:    Magnetic stirrers without heating
Model:                              Lab disc white
Manufacture:                   IKA- Germany
Made in:                           Germany


The product is exclusive distributed by Viet Anh.
Magnetic stirrers without heating IKA C-MAG MS 10

Analytical techniques:     Magnetic stirrers without heating
Model:                               C-MAG MS 10
Manufacture:                    IKA - Germany
Made in:                            Germany


The product is distributed by Viet Anh.

IKA C-MAG HP 4
Model:               C-MAG HP 4
Manufacture:    IKA- Germany
Made in:            Germany


The product is distributed by Viet Anh.
IKA C-MAG HP 7
Model:               C-MAG HP 7
Manufacture:    IKA- Germany
Made in:            Germany


The product is distributed by Viet Anh.

Supplier

Contact Us

Registered Office


Working Office


Care Department


NEWS

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second