FOSS Analytical (45 products)

ST 243 & 255 Soxtec™

Semi-automated solvent extraction units

The ST Soxtec series from the semi-automated Labtec Line is a solvent extraction system for fast and safe determination of soluble material in food, feed, soil, polymers, paper pulp, textiles etc. Typically five times faster than classical Soxhlet equipment, Soxtec™ systems provide rapid analysis with absolutely no loss in precision or accuracy.
 

ST 243 Soxtec™

ST 255 Soxtec™

Thimble size 26 x 60 mm thimble
(30 ml)
33 x 80 mm thimble
(65 ml)
Sample positions 6 6
 
 
ST 243 & 255 Soxtec™

Semi-automated solvent extraction units

The ST Soxtec series from the semi-automated Labtec Line is a solvent extraction system for fast and safe determination of soluble material in food, feed, soil, polymers, paper pulp, textiles etc. Typically five times faster than classical Soxhlet equipment, Soxtec™ systems provide rapid analysis with absolutely no loss in precision or accuracy.

 

ST 243 Soxtec™

ST 255 Soxtec™

Thimble size

26 x 60 mm thimble
(30 ml)

33 x 80 mm thimble
(65 ml)

Sample positions

6

6

Soxtec™ 8000

Fully automated solvent extraction unit using Soxhlet method

The Soxtec™ 8000 extraction unit is a fully automated system for fast and safe extraction of soluble matter from a wide range of matrices. It performs the four extraction steps boiling, rinsing, solvent recovery and auto-shut down, fully unattended. Just load, start and walk away. The Soxtec™ 8000 is specially designed to ensure the highest possible throughput and safety.

Soxtec™ 8000
Soxtec 8000 là một giải pháp linh hoạt nhằm xác định chất ly trích trong nhiều loại mẫu khác nhau. Bạn được lựa chọn để chạy thể tích mẫu và thể tích dung môi lớn khi phân tích mẫu đất và chất thải. Soxtec 8000 là bộ ly trích 6 vị trí mẫu, và có thể mở rộng thành 12 vị trí mẫu, cùng với hệ thống thông minh, dễ sử dụng  dùng để kiểm tra và khuyếch tán dung môi mà không cần tiếp xúc với dung môi. Rất nhiều loại phụ kiện bao gồm các bộ biến đổi và lưu điện làm bằng vật liệu PFA không bị ăn mòn.
XDS™ Rapid Liquid Analyser

Versatile and diverse liquid samples

The XDS™ Rapid Liquid Analyser provides rapid nondestructive analysis of virtually any viscous and liquid samples making it ideal for research laboratories. Advanced NIR technology and a full spectrum, 400-2500 nm, research grade spectrometer gives you maximum performance and full flexibility in your choice of analytical parameters.

Smaller and smarter: The XDS has just been streamlined to take up less bench space in the laboratory

FT 122 and 121 Fibertec™
Hệ thống FT 122/121FibertecTM  được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích sợi phù hợp với
phương pháp Weendle, van Soest và các phương pháp khác đã được thừa nhận.
FT 122 and 121 Fibertec™
Hệ thống FT 122/121FibertecTM  được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích sợi phù hợp với
phương pháp Weendle, van Soest và các phương pháp khác đã được thừa nhận.
 
Fibertec™ 1023, Dietary Fibre Solutions

Rapid determination of dietary fiber

The Fibertec™ 1023 is designed for rapid and rational determination of dietary fiber according to established enzymatic methods, including those approved by AOAC, AACC, NMKL and Asp. ..

Fibertec™ 1023, Dietary Fibre Solutions

Rapid determination of dietary fiber

The Fibertec™ 1023 is designed for rapid and rational determination of dietary fiber according to established enzymatic methods, including those approved by AOAC, AACC, NMKL and Asp. ...

Fibertec™ 8000
FibertecTM 8000 là hệ thống phân tích sợi thô và sợi tẩy sạch và các chỉ tiêu có liên quan hoàn toàn tự động theo các phương pháp “chén nung” tiêu chuẩn như Weende, van Soest, etc...
Fibertec™ 8000,  Phân tích sợi thô và sợi tẩy sạch hoàn toàn tự động
FibertecTM 8000 là hệ thống phân tích sợi thô và sợi tẩy sạch và các chỉ tiêu có liên quan hoàn toàn tự động theo các phương pháp “chén nung” tiêu chuẩn như Weende, van Soest, etc. Mỗi mẫu được xử lý riêng, theo các quy trình chính thức. Một khi bạn đã cho mẫu vào, bạn không cần phải làm gì cả cho tới khi công việc phân tích được hoàn tất – chỉ ấn nút Start và đi chỗ khác.
NIRS™ DS2500 F Feed Analyser

The NIRSTM DS2500 F provides NIR analysis of feed with exceptional accuracy across a customised wavelength (850 to 2500 nm). Designed for use in the laboratory or feed mill, the NIRS DS2500 F is ideal for:
• Routine control of intake for optimal use of raw materials
• Routine production control for improved efficiency and economy
• Final product monitoring on diverse control parameters

Digestor™ 2508, 2520 & 2540

Fully automated digestors for safe Kjeldahl analysis

FOSS Tecator line Digestion systems are based on a digestion unit and a tube rack, allowing fully automated digestion for convenient, safe and flexible Kjeldahl analysis. ....

MÁY NGHIỀN ĐỒNG HOÁ -Homonizer 2094

MÁY NGHIỀN ĐỒNG HOÁ ( HOMOGENIZERS)
Hãng SX: FOSS - Đan Mạch

NIRS™ DA1650 Feed Analyser

The FOSS NIRS™ DA1650 feed analyser - when you’re ready to save, it’s ready for you

The NIRS™ DA1650 feed analyser is a robust high-performance routine analyser that is ready-to-run for a variety of feed ingredients, forage and compound feed types and future-proofed for a lasting return on investment.

Infratec™ 1241 Grain Analyser

The 3rd generation Infratec™ 1241 is the world’s most widely used grain analyser. Based on 60 years of experience, Infratec™ is recognised by the global grain industry as the trusted method for grain analysis.

Máy phân tích hạt Infratec™ 1241

Máy phân tích hạt
Hãng sản xuất: FOSS - THỤY ĐIỂN

FC 221 & FC 223 FiberCap™
FT 122/121 Fibertec™ and FC 221/223 FiberCap™
Crude & Detergent Fibre Solution
Kjeltec 8100

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM KJELDAHL 
Hãng SX: FOSS - ĐAN MẠCH

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second