TECATOR DIGESTION

MÁY XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐẠM 
BỘ VÔ CƠ HÓA MẪU - DIGESTION

Tecator Digestor Auto

BẾP PHÁ MẪU
Model: Tecator Digestor Auto

DT 208 & 220 Digestor™
The Labtec DT 208 & DT 220 basic Digestion systems for Kjeldahl analysis consist of a digestion unit and a tube rack
Kjeltec 8200

BỘ CHƯNG CẤT ĐẠM TỰ ĐỘNG 
Hãng SX: FOSS - ĐAN MẠCH

Kjeltec™ 8400

Thiết bị phân tích đạm theo phương pháp Kjeldahl
Model: Kjeltec™ 8400

Kjeltec 8100

MÁY CHƯNG CẤT ĐẠM KJELDAHL 
Hãng SX: FOSS - ĐAN MẠCH

KT 200 Kjeltec™
KT 200 Kjeltec™ 
Safe and semi-automated distillation unit
ST 243 & 255 Soxtec™

Semi-automated solvent extraction units

The ST Soxtec series from the semi-automated Labtec Line is a solvent extraction system for fast and safe determination of soluble material in food, feed, soil, polymers, paper pulp, textiles etc. Typically five times faster than classical Soxhlet equipment, Soxtec™ systems provide rapid analysis with absolutely no loss in precision or accuracy.

 

ST 243 Soxtec™

ST 255 Soxtec™

Thimble size

26 x 60 mm thimble
(30 ml)

33 x 80 mm thimble
(65 ml)

Sample positions

6

6

Soxtec™ 8000
Soxtec 8000 là một giải pháp linh hoạt nhằm xác định chất ly trích trong nhiều loại mẫu khác nhau. Bạn được lựa chọn để chạy thể tích mẫu và thể tích dung môi lớn khi phân tích mẫu đất và chất thải. Soxtec 8000 là bộ ly trích 6 vị trí mẫu, và có thể mở rộng thành 12 vị trí mẫu, cùng với hệ thống thông minh, dễ sử dụng  dùng để kiểm tra và khuyếch tán dung môi mà không cần tiếp xúc với dung môi. Rất nhiều loại phụ kiện bao gồm các bộ biến đổi và lưu điện làm bằng vật liệu PFA không bị ăn mòn.
FT 122 and 121 Fibertec™
Hệ thống FT 122/121FibertecTM  được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích sợi phù hợp với
phương pháp Weendle, van Soest và các phương pháp khác đã được thừa nhận.
 
Fibertec™ 1023, Dietary Fibre Solutions

Rapid determination of dietary fiber

The Fibertec™ 1023 is designed for rapid and rational determination of dietary fiber according to established enzymatic methods, including those approved by AOAC, AACC, NMKL and Asp. ...

Fibertec™ 8000,  Phân tích sợi thô và sợi tẩy sạch hoàn toàn tự động
FibertecTM 8000 là hệ thống phân tích sợi thô và sợi tẩy sạch và các chỉ tiêu có liên quan hoàn toàn tự động theo các phương pháp “chén nung” tiêu chuẩn như Weende, van Soest, etc. Mỗi mẫu được xử lý riêng, theo các quy trình chính thức. Một khi bạn đã cho mẫu vào, bạn không cần phải làm gì cả cho tới khi công việc phân tích được hoàn tất – chỉ ấn nút Start và đi chỗ khác.
FC 221 & FC 223 FiberCap™
FT 122/121 Fibertec™ and FC 221/223 FiberCap™
Crude & Detergent Fibre Solution
MilkoScan™ FT1 - Milk analysis using FTIR

Security screening of milk in 30 seconds with FTIR technology

Building on the well proven FTIR analytical technology behind the renowned MilkoScan™ FT120, the MilkoScan™ FT1 offers the very latest in liquid milk testing. The MilkoScan™ FT1 analyses the main product components in milk as well as screening for milk abnormalities - all at once. The analysis results can be used for payment, securing the safety of raw material, calculating the mass balance for standardizations purposes and verifying end products.

MilkoScan™ Mars Milk Analyzer

The First MilkoScan for Everyone

MilkoScan Mars is a new milk analyzer that helps you to avoid slow and labor-intensive traditional testing methods and improves your ability to spot deliberate or accidental adulteration of the milk supply. It allows you to control and standardize milk or cream products for optimal use of raw material and consistent quality products.

MilkoScan™ FT+

The future of milk testing and herd improvement

The MilkoScan™ FT+ is a high capacity, fully automatic milk analyser (IDF and AOAC compliant) for payment and dairy herd improvement analysis. It delivers fast, reliable and accurate raw milk testing with a range of new options such as healthy milk profiling, free fatty acid, urea or casein analysis.

FoodScan™ Dairy Analyser
FoodScan™ Dairy Analyser
FoodScan™ Meat Analyser
Máy phân tích thịt
XDS™ Rapid Liquid Analyser

Versatile and diverse liquid samples

The XDS™ Rapid Liquid Analyser provides rapid nondestructive analysis of virtually any viscous and liquid samples making it ideal for research laboratories. Advanced NIR technology and a full spectrum, 400-2500 nm, research grade spectrometer gives you maximum performance and full flexibility in your choice of analytical parameters.

Smaller and smarter: The XDS has just been streamlined to take up less bench space in the laboratory

NIRS™ DS2500 F Feed Analyser

The NIRSTM DS2500 F provides NIR analysis of feed with exceptional accuracy across a customised wavelength (850 to 2500 nm). Designed for use in the laboratory or feed mill, the NIRS DS2500 F is ideal for:
• Routine control of intake for optimal use of raw materials
• Routine production control for improved efficiency and economy
• Final product monitoring on diverse control parameters

XDS™ Rapid Content Analyser
The multipurpose NIR-analyser for laboratories with ISIscan™ software, provides rapid non-destructive analysis of virtually any solid, viscous and liquid samples making it ideal for research as well as commercial laboratories. The XDS analyser uses advanced NIR technology and is equipped with a full spectrum, 400-2500 nm, research grade spectrometer for maximum analytical performance and full flexibility in your choice of analytical parameters.
NIRS™ DS2500 F Feed Analyser

Take your feed analysis to the next level with NIR

The NIRS™ DS2500 F is a monochromator-based NIR reflectance and transflectance analyser. With a scanning range of 850 – 2500 nm, it gives you stable and reliable results when measuring feed and forage samples in ground or unground form. Team up with FOSS to unleash the true potential of NIR technology.

GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer
Get high precision and functionality in a simple yet sophisticated visible spectrophotometer. The Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer performs both basic and complex analyses for educational or industrial use. Its intuitive design allows students and teachers to focus on scientific data and concepts rather than on learning how to use the instrument. In the lab, technicians of all levels working in routine QA/QC applications can easily obtain credible results to confirm quality or inform next steps. Results can be reported quickly as digital or printed data.
MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN 2 CHÙM TIA EV 300

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN 2 CHÙM TIA UV - VIS
Model: Evolution™ 300
Kỹ thuật: Hai chùm tia
Hãng sản xuất: ThermoF

SPECTRONIC 200

Hãng  THERMO - Mỹ
Model: SPECTRONIC 200

Evolution 60S UV-Visible Spectrophotometer
Hãng sx: THERMO  - MỸ
MQC 23
MQC 23: MÁY KIỂM TRA HÀM LƯỢNG BÉO NHANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMR) 
Cryogen-Free Benchtop NMR Analyser - Pulsar
Pulsar is a high resolution, benchtop, cryogen-free NMR analyser.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second