Cuvet (11 products)

nanoCell Accessory
Thermo Scientific nanoCell accessory provides accurate and sensitive measurements of small volume samples

100-10-20 CUVET THỦY TINH
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC

6030-10-10 CUVET THỦY TINH
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC 

100-20-20 CUVET THỦY TINH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

100-10-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - ĐỨC 

100-40-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức 

100-50-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

100-100-40 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

100-50-46 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

100-100-46 CUVET THẠCH ANH
Hãng sản xuất: HELLMA - Đức

TrayCell cho máy quang phổ
Traycell là phụ kiện duy nhất cho máy quang phổ UV/Vis và được thiết kế để phân tích DNA/RNA/protein

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second